توسعه کسب و کار

اگر به تاریخچه هر شرکتی که به دنبال رشد و توسعه فعالیت خود بوده است نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که معمولا در ابتدا، کار خود را در مقیاس کوچک شروع کرده و بعداً به مرور زمان سعی می‌کند کار و کسب خود را توسعه دهد، حال یا با موفقیت و یا بدون موفقیت!

در مفهوم ساده، این فرآیند در راستای گسترش و رشد کار و کسب  (Business Development) حرکت می‌کند و اهمیت آنقدر زیاد است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ حتی تیم و واحد مجزایی را به آن تخصیص داده‌اند. همچنین به بیان تخصصی‌تر، توسعه کار و کسب به معنای شناسایی روش‌های بلندمدت برای خلق ارزش و افزایش آن از طریق توسعه روابط، بازارها و مشتریان برای یک سازمان است. که می‌توان آن را اینگونه نیز مطرح نمود:

توسعه کار و کسب مجموعه‌ای از وظایف و فرآیندها به منظور توسعه و اجرای فرصت‌های رشد به روشی پایدار و سودآور است.

چرا توسعه کسب و کار؟

ارتقاء و بهبود ارزش سازمان به روشی پایدار و سودآور مهمترین نقش برنامه توسعه کار و کسب است. بهبود ممکن است به شکل ایجاد و حفظ روابط با شرکاء باشد، یا ممکن است شامل شناسایی فرصت‌هایی برای رشد در کانال‌های دیگر باشد یا . . . ، در هر صورت توسعه کار و کسب بر موفقیت بلندمدت یک سازمان و یافتن بهترین راه‌ها برای دستیابی به آن موفقیت متمرکز است. بدین صورت، هر سازمانی برای بقاء خود نیاز به رشد و بهبود پایدار به خصوص در بازار رقابت محور امروز دارد، به همین دلیل می‌توان برنامه توسعه کار و کسب را برنامه بقاء آن سازمان در نظر گرفت.در نتیجه می‌طلبد که مدیران هر سازمان توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

از جمله مهمترین‌ دستاوردهای طراحی و پیاده‌سازی برنامه توسعه کار و کسب در یک سازمان عبارتند از:

  • ارتقاء درآمد
  • کاهش هزینه‌ها
  • توسعه آگاهی از برند شرکت
  • افزایش طول عمر شرکت
  • ارائه خدمات/محصولات با کیفیت

 

برنامه توسعه کار و کسب در بخش‌های مختلف سازمان از جمله فروش، بازاریابی، مدیریت پروژه، مدیریت محصول، شبکه‌سازی  و . . . می‌تواند انجام شود. در این راستا با توجه به اهداف سازمان برای استفاده از قابلیت‌های برنامه توسعه کار و کسب، گروه مشاوره مدیریت متازی می‌تواند خدمات زیر را به سازمان شما ارائه ‌دهد:

  • بررسی و تحلیل بازار برای شناسایی برنامه توسعه کار و کسب رقبای موجود در صنعت
  • طراحی برنامه توسعه کار و کسب متناسب با جدید‌ترین متدهای روز دنیا
  • همراهی سازمان برای پیاده‌سازی برنامه توسعه کار و کسب
  • آموزش کارکنان سازمان در راستای برنامه توسعه کار و کسب
  • ارزیابی دستاوردهای اجرای برنامه در بازه‌های زمانی مشخص و ارائه گزارش به سازمان

حاضرید؟

برای شروع یک پروژه جدید

به دنبال چه هستید؟

بیایید در مورد کار صحبت کنیم