مدیریت عملکرد و ریسک

مدیریت عملکرد به معنای آن است که کارکنان خود را درگیر فعالیت ها نموده و حس مالکیت و غرور را در آنها ایجاد کرد" – روهیت ساتو

سازمان ها همواره به دنبال بهبود هستند ، مدیریت عملکرد و بهبود عملکرد کارکنان یکی از مهمترین و اولیه ترین مسیرها برای رشد و تعالی سازمان ها است. بدون توجه به عملکرد پرسنل و همچنین طراحی مسیر رشد و تعالی برای پرسنل ، امکان تعالی سازمان ، یک شعار تو خالی است.

چرا مدیریت عملکرد و ریسک؟

هدف اصلی مدیریت عملکرد ایجاد محیطی است که در آن افراد بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند و بهترین دستاوردها برای سازمان محقق گردد. ریسک لازمه هر سازمانی است، زیرا در دنیای رقابتی امروز سازمان‌ها بدون ریسک کردن نمی‌توانند بقاء داشته باشند و سریعا توسط رقبا و بازار حذف می‌گردند، به همین دلیل، مدیریت ریسک شاید در هیچ برهه‌ای از تاریخ مهمتر از اکنون نبوده و نیاز مشخص سازمان‌ها به ریسک کردن، به مراتب پیچیده‌تر و در نتیجه مهمتر از گذشته شده است. این خطرات جدید دائماً در حال ظهور هستند و همواره سازمان‌های امروزی را تهدید می‌کنند به شکلی که در نمونه آخر آن که یکی از مهمترین موارد می‌باشد، می‌توان به کرونا اشاره نمود که منجر به حتی ورشکستگی بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ گردید. این درحالیست که اگر مدیریت ریسک به درستی انجام شود، می‌تواند جلوی خطرات احتمالی را بگیرد و یا آنها را کنترل نماید. همچنین علاوه بر کاهش احتمال وقوع ریسک، قادر است دامنه تأثیرات آن را نیز کاهش دهد.

ادغام ریسک با مدیریت عملکرد بسیار مهم است، زیرا با انجام این کار احتمال بیشتری دارد که سازمان‌ها خطرات بالقوه را سریع‌تر شناسایی کنند، به موقع به آنها پاسخ دهند و بهتر برای آن آماده شوند. حال با ایجاد دیدگاهی جامع‌تر از ریسک‌ها و ادغام آن با مدیریت عملکرد، سازمان‌ها بهتر می‌توانند چالش‌های محیط نامطمئن و پر نوسان امروزی را پشت سر بگذارند و به سرعت از غافلگیری‌های ناشی از این عدم اطمینان عبور کنند.

از جمله مهمترین‌ دستاوردهای طراحی و پیاده‌سازی برنامه مدیریت عملکرد در یک سازمان عبارتند از:

 • تسریع زمان تحقق اهداف سازمان
 • افزایش بهره‌وری کارکنان و سازمان
 • کاهش هزینه‌های منابع انسانی
 • افزایش رضایت مشتری و کارکنان
 • بهبود انگیزه و ارتقاء نرخ ماندگاری کارکنان
 • توسعه سازوکار بازخورد و در نتیجه بهبود فرآیندهای سازمان

از جمله مهمترین‌ دستاوردهای طراحی و پیاده‌سازی برنامه مدیریت ریسک در یک سازمان عبارتند از:

 • افزایش طول عمر سازمان
 • کاهش هزینه‌های مقابله با رخدادهای غیر مترقبه
 • افزایش احتمال موفقیت ارائه خدمات/حصولات جدید
 • پویایی سازمان و توسعه فرهنگ ریسک‌پذیری صحیح
 • ایجاد مزیت‌های رقابتی

خدمات گروه مشاوره متازی در راستای برنامه مدیریت عملکرد و ریسک به شرح زیر می‌باشد:

خدمات مشاوره مدیریت عملکرد:

 • بررسی وضعیت کنونی سازمان و نیازسنجی تخصصی
 • تدوین برنامه مدون مدیریت عملکرد
 • اجرا و پیاده‌سازی برنامه مدیریت عملکرد در سازمان
 • آموزش کارکنان در راستای برنامه مدیریت عملکرد
 • ارزیابی دوره‌ای فرآیند اجرای مدیریت عملکرد

خدمات مشاوره مدیریت ریسک:

 • شناسایی ریسک‌های موجود در محیط داخل و خارج سازمان
 • اولویت‌بندی ریسک‌ها
 • ارائه راهکارهای مقابله با هر ریسک
 • ارزیابی دوره‌ای برای بررسی کارایی برنامه ارائه شده
 • ارزیابی دوره‌ای به منظور شناسایی ریسک‌های جدید

حاضرید؟

برای شروع یک پروژه جدید

به دنبال چه هستید؟

بیایید در مورد کار صحبت کنیم