طراحی استراتژی

اگر ندانید به کجا می‌روید، هر جاده ای شما را به هیچ جایی نمی رساند" – هنری کسینجر

استراتژی یک سازمان در واقع بیان کننده آن است که سازمان چگونه و به چه میزان می‌خواهد برای ذینفعان کلیدی خودش از جمله مشتریان، کارکنان، مدیران و سهام داران ارزش آفرینی کند.

برنامه ریزی استراتژیک و داشتن نگاه استراتژیک در پیشبرد اهداف و توسعه سازمان نقش بسزایی دارد، چالش اساسی سازمان ها در این است که چگونه یک استراتژی کارآمد و متناسب با نیاز های خود را طراحی کنند و چگونه این استراتژی طراحی شده را پیاده سازی کنند.

در حال حاضر دو رویکرد عمده به مسئله استراتژی در سطح دنیا وجود دارد ، رویکرد کلاسیک استراتژی که در پی طراحی یک مدل گام به گام برای تمامی سازمان ها است تا بتوانند از طریق آن برای یک برنامه طولانی مدت فرآیندهای خود را پیش بینی کنند ، در حالی که در طی سالهای گذشته اثبات شده است که این روش نمی تواند به خوبی سازمان ها را در مسیر صحیح قرار دهد و نتیجه آن تبدیل شدن برنامه های استراتژی سازمان ها به جزوات و کتابچه های بی مصرف در سازمان ها است.

رویکرد جدید و بروز رسانی شده مدیریت استراتژیک با رها شدن از قید و بندهای فرآیندهای کلاسیک مدیریت استراتژی ، تلاش کرده است تا با تمرکز واقعی بر رویکردهای استراتژیک بتواند سازمان ها و نیازهای آنها را شناسایی و در یک مسیر واقعی قرار دهد.

خدمات متازی در حوزه برنامه ریزی استراتژیک :

فرآیند طراحی برنامه ریزی استراتژیک یک رویکرد تعاملی و طولانی مدت است که نیازمند داشتن آگاهی و شناخت مناسب از بازار و سازمان و دانش فنی در حوزه برنامه ریزی مدیریت استراتژیک است ، گروه متازی با این رویکرد خدمات زیر را ارائه می دهد :

  • پیاده سازی نگاه استراتژیک به مسائل سازمان
  • ایجاد برنامه های تحلیل گری استراتژیک
  • طراحی مسیر توسعه سازمان با کمک ذینفعان کلیدی
  • نظارت و ارزیابی مسیر طراحی برنامه استراتژیک

حاضرید؟

برای شروع یک پروژه جدید

به دنبال چه هستید؟

بیایید در مورد کار صحبت کنیم